easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Priėmimas į darbą

INFORMACIJA APIE VYKSTANČIUS KONKURSUS

2023 08 28 

Kviečiame sudalyvauti atrankoje Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto paregas užimti2023 06 13

Skelbiamas konkursas į VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigas

 Konkursas įvyko


2022-05-20

Siūlome darbą Žemės ūkio skyriuje

 


2022-04-06

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

 1. Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.
 2. Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
 3. Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
 4. Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija


2021-12-10

Siūlomas darbas Žemės ūkio skyriuje


2021-11-11

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

 1. Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti - Konkursas įvyko
 2. Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti - Konkursas įvyko
 3. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti - Konkursas įvyko
 4. Šalčininkų r. Eišiškių A. Ratkevičiaus sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti - Konkursas įvyko

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija


2021-04-23

Siūlomas darbas Komunalinio ūkio skyriaus specialistui.  Reikalavimai ir funkcijos.


2021-03-19

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

1.Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

2.Šalčininkų r. Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

3.Šalčininkų r. Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

4.Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

5.Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

6.Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas neįvyko

7.Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

8.Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

9.Šalčininkų r. Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

10.Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

11.Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas neįvyko

12.Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija

 


2021-01-08

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami konkursai:

 1. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko
 2. Šalčininkų specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko
 3. Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigoms eiti. - Konkursas įvyko

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas ir terminai, atrankų datos ir kita informacija


UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ valdyba skelbia konkursą UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ direktoriaus pareigoms eiti (2020-02-04), konkursas įvyko

UAB „Tvarkyba“ valdyba skelbia konkursą UAB „Tvarkyba“ direktoriaus pareigoms eiti  (2020-02-03), konkursas įvyko
Nuo 2013 m. birželio 1 d. kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Prašymai į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo paskyrą. Visas susirašinėjimas su įstaiga vyksta elektroniniu būdu. Paskyroje taip pat registruojamasi į bendrųjų gebėjimų bei vadovavimo gebėjimų tikrinimą.

Nuo 2013 birželio 1 d. galioja iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka, kuri susideda iš 2 etapų:

 
I.  CENTRALIZUOTAS ETAPAS – Valstybės tarnybos departamente bendrųjų gebėjimų testas ir vadovavimo gebėjimo vertinimas interviu metu pretendentams, pretenduojantiems į vadovaujančias pareigas:

1. Bendrųjų gebėjimų testavimas

Bendrųjų gebėjimų testavimas pradedamas vykdyti Vilniuje, Valstybės tarnybos departamente. Asmuo bendrųjų gebėjimų testo sprendimui ir(ar) vadovavimo gebėjimų vertinimui registruojasi per internetinę svetainę www.testavimas.vtd.lt, per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, Valstybės tarnybos departamento internetinę svetainę www.vtd.lt (skiltyje „Atranka į valstybės tarnybą/Prašymų pateikimas konkursui arba Skelbimai bendrųjų gebėjimų testavimui).
 
Bendrųjų gebėjimų tikrinimui naudojamas Valstybės tarnybos departamento  užsakymu specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtas testas, kurį sudaro klausimai, skirti patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir bendrąsias teisines žinias.
 
Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys. Pirmoji bendrųjų gebėjimų testo dalis sudaryta iš klausimų, skirtų bendriesiems mąstymo gebėjimams patikrinti, antroji – bendrosioms kompetencijoms bei teisės aktų, nurodytų Konkursų aprašo 1 priede, žinioms patikrinti. Bendrųjų gebėjimų testas pradedamas spręsti nuo pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies. Teisingai atsakius į ne mažiau kaip 50 procentų pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies klausimų, suteikiama teisė spręsti antrąją bendrųjų gebėjimų testo dalį. Bendrųjų gebėjimų testą išlaikiusiais pripažįstami asmenys, antrojoje bendrųjų gebėjimų testo dalyje teisingai atsakę į ne mažiau kaip 50 procentų klausimų.
Bendrųjų gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., t.y. asmenys per šį laikotarpį gali dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas, o bendrųjų gebėjimų vertinimo perlaikymas neišlaikius bendrųjų gebėjimų testo 2 kartus galimas po 6 mėn.

2. Vadovavimo gebėjimų tikrinimas

Vadovavimo gebėjimus turi pasitikrinti pretendentai, siekiantys užimti vadovaujamąsias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba jos padalinyje.

Vadovavimo gebėjimai suprantami kaip žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos efektyvumą užtikrinančias sąlygas. Vadovavimo gebėjimai tikrinami pokalbio metu.

Vadovavimo gebėjimus leidžiama tikrintis asmenims, kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje eiti konkrečias vadovaujančias pareigas ir yra gavę patvirtinimą iš įstaigos, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą asmuo turi per 3 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną pretendentas turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu yra vertinami gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti (aukščiausio lygio vadovas) arba reikalingi pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti(padalinio lygio vadovas). 

Vadovavimo gebėjimai vertinami interviu metu Valstybės tarnybos departamento  atrankos specialistų/psichologų.
 
Pretendentų vadovavimo gebėjimai vertinami  0, 1 ir 2 balais. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti 1 ar 2 balais, turi teisę dalyvauti konkurse įstaigoje vadovaujamosioms valstybės tarnautojo pareigoms užimti.
Vadovavimo gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., o vadovavimo gebėjimų vertinimo perlaikymas galimas po 6 mėn.

II DECENTRALIZUOTAS ETAPAS – Konkursas įstaigoje  (pokalbis ir(ar) praktinė užduotis). Konkurse gali dalyvauti tik praėję I centralizuotą etapą, t.y.  atranką Valstybės tarnybos departamente.


Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 
1) turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 
2) mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 
3)  būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų.

Reikalavimas  būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams;
 
4)  turėti  to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
 
5)  turėti valstybės tarnautojui privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų  visumą  (toliau - bendrieji gebėjimai), o vadovaujantys valstybės  tarnautojai  -  taip  pat  ir  privalomų  jų  veikloje gebėjimų  vadovauti  valstybės  ar  savivaldybės  institucijai ar įstaigai   ar   jos   padaliniui   visumą.

Daugiau informacijos www.vtd.lt

 

easy to read