easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teritorijų planavimas


Teritorijų planavimas
– procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo ir kuris apima žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovas, atsakingas už teritorijų planavimą – Statybos ir architektūros skyriaus skyriaus  specialistas , 205 kab., el. p. tel. (8 380) 20 216.

BENDRIEJI PLANAI

DETALIEJI PLANAI

SPECIALIEJI PLANAI

TERITORIJŲ PLANAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

INFORMACIJA APIE PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO KEITIMĄ

 

 

easy to read