easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Užimtumo didinimo programa

 

Užimtumo didinimo programa skirta kompleksiškai spręsti Šalčininkų rajono gyventojų užimtumo problemas.

Programos tikslai:
- padėti sunkiai besiintegruojantiems į darbo rinką bedarbiams laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
- mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių;
- atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius;
- padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą;
- didinti Šalčininkų rajono gyventojų užimtumą.

Laikinieji darbai bedarbiams įdarbinti gali būti organizuojami Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, savivaldybės įmonėse. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

2023 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMAS

 

easy to read