easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kapinės

 

Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje yra 92 kapinės, kurios pagal statusą skirstomos į:

1. neveikiančias; kapinės priskiriamos neveikiančioms, jeigu jose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų.

2. riboto laidojimo; kapinės priskiriamos riboto laidojimo kapinėms, jeigu jose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai laidojant į jau esamus. Laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo.

3. veikiančias; veikiančioms kapinėms priskiriamos kapinės, kur gali būti formuojamos naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose.

Kapinės priskiriamos neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), savivaldybės tarybos sprendimu, gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos suderinimą.

Už leidimų, sprendimų laidoti išdavimo, kapaviečių skyrimo ir laidojimo jose, kapinių priežiūros ir kitų su kapinių tvarkymu susijusių darbų ir paslaugų atlikimą Šalčininkų rajono savivaldybės kapinėse yra atsakingi Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.

Kapinių prižiūrėtojas – juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens atstovybė, įregistruota Lietuvos Respublikoje, kuriuos savivaldybė ar seniūnija arba juridinio asmens teises turinti religinė bendruomenė, bendrija ar centras paskiria prižiūrėti kapines, arba fizinis asmuo, kurį religinė bendruomenė ar bendrija pagal darbo sutartį paskiria prižiūrėti kapines.


 

ŠALČININKŲ RAJONO KAPINIŲ SĄRAŠAS (lentelėje pateikta informacija apie kapinių pavadinimą, vietą, statusą, plotą, pateikti prižiūrėtojų kontaktai ir kt.)

CEMETY.LT - SKAITMENINĖ KAPŲ PAIEŠKA

 


TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas

Laidojimo, leidimo laidoti išdavimo, kapinių priežiūros ir lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas

easy to read