easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Asmens duomenų apsauga

Mes rūpinamės, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi atsakingai.

Jūsų duomenis tvarkome (renkame, saugome, analizuojame ir atliekame kitus duomenų tvarkymo veiksmus), įgyvendindami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas savarankiškąsias savivaldybės funkcijas bei įstatymais pavestas valstybines funkcijas ir siekdami suteikti Jums kokybiškas elektronines paslaugas (plačiau galite paskaityti skiltyje „Asmens duomenų tvarkymo veikla“).


Siekdami apsaugoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje tvarkomus asmens duomenis, įgyvendiname organizacines ir technines duomenų saugumo priemones (plačiau galite paskaityti skiltyje „Informacija apie organizacines ir technines duomenų saugumo priemones“).

Duomenų saugumo užtikrinimo procesą valdome, vadovaudamiesi duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei vidaus taisyklėmis.

Siekiant įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje buvo atliktas atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui vertinimas, parengtas priemonių įgyvendinimo planas ir šios priemonės sėkmingai įgyvendintos.

Atsižvelgdami į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, pateikiame informaciją dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo (plačiau galite paskaityti skiltyje „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas“).

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAI
DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA
INFORMACIJA APIE ORGANIZACINES IR TECHNINES DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONES
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLA
VAIZDO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI
DUOMENŲ GAVĖJŲ SĄRAŠAS

 easy to read