easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai – tai perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių) atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, kurių tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Detaliai šią tvarką nusako Viešųjų pirkimų įstatymas bei su jo įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.


Kontaktai:

IVONA GODOVŠČIKOVA, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Tel. (8 380) 30 179, +37061823780
El.paštas: ivona.godovscikova@salcininkai.lt
Privačių interesų deklaracija

VIOLETA TOMAŠEVIČ, vyriausioji specialistė
Tel. (8 380) 20 210, +37061875131
El. paštas: violeta.tomasevic@salcininkai.lt
Privačių interesų deklaracija

 


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIAI

PIRKIMŲ SPECIALISTŲ SERTIFIKATŲ TIKRINIMAS


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės

Nepirkimo per CPO priežastys


VEIKLA

Viešųjų pirkimų suvestinė

Pirkimų skelbimai

Pirkimų ataskaitos

Pirkimo sutarčių viešinimas
NUORODOS

Viešųjų pirkimų tarnyba

Deklaravimas viešuosiuose pirkimuose
Darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, viešųjų ir privačių interesų deklaracijas galima peržiūrėti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tinklalapyje 

Prašymas dalyvauti pirkimuose, kurie nėra ar nebus paskelbti CVP IS (apklausos)


easy to read