Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Civilinė metrikacija

KEIČIASI CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA (2020-12-03)

NORINTIEMS SUSITUOKTI

ĮSIGALIOJO PAPRASTESNĖ GIMIMO, SANTUOKOS, IŠTUOKOS BEI MIRTIES LIUDIJIMŲ PRIPAŽINIMO TVARKA


SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS


DĖL INFORMACIJOS APIE CIVILINĘ BŪKLĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PAREIKALAVIMĄ IŠ ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS
 

DĖL DAUGIAKALBIŲ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ LIUDIJANČIŲ IŠRAŠŲ IŠDAVIMAS

 
CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUJE TVARKA

 

Eil.Nr. PASLAUGOS PAVADINIMAS IR APRAŠYMAS PRAŠYMO FORMA
1.  GIMIMO REGISTRAVIMAS Parsisiųsti
2.  TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMO REGISTRAVIMAS Parsisiųsti
3.  TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUSTATYMO AR NUGINČIJIMO REGISTRAVIMAS ---
4.

UŽSIENIO VALSTYBĖJE GIMUSIO VAIKO ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

 Parsisiųsti
5. 

ĮVAIKINIMO REGISTRAVIMAS

---
6. 

SANTUOKOS REGISTRAVIMO APRAŠYMAS

Parsisiųsti
7.  UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTOS AR NUTRAUKTOS SANTUOKOS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ

Parsisiųsti (santuokos apskaita)

Parsisiųsti (ištuokos apskaita)

8.  BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA ----
9.  PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS KLIŪČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ NEBUVIMĄ, IŠDAVIMAS Parsisiųsti
10.  SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS ---
11.  CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO KOPIJOS, ĮŠRAŠO IŠDAVIMAS Parsisiųsti
12.  VARDO, PAVARDĖS KEITIMAS 

Parsisiųsti (asmenims iki 16 m.)

Parsisiųsti (asmenims po 16 m.)

Parsisiųsti (asmenims iki 16 m. siunčiant paštu)

Parsisiųsti (asmenims po 16 m. siunčiant paštu)

13.  CIVILINĖS BŪKLĖS ĮRAŠO KEITIMO, TAISYMO, PILDYMO, ATKŪRIMO IR ANULIAVIMO APRAŠYMAS

Parsisiųsti (įrašo pakeitimas, papildymas)

Parsisiųsti (įrašo atkūrimas)

Parsisiųsti (įrašo anuliavimas)

14.  UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTŲ MIRČIŲ APSKAITOS APRAŠYMAS Parsisiųsti