easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teisinė pagalba

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, kurio paskirtis teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą visiems fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šis įstatymas nustato dviejų lygių teisinę pagalbą - pirminę ir antrinę.

Pirminė teisinė pagalba - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: 

1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje) (VGTPĮ 11 str. 1 dalis).

Antrinė teisinė pagalba 

Antrinė teisinė pagalba - tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuoja, priima sprendimus ją teikti, sudaro sutartis su advokatais dėl tokios pagalbos teikimo bei kontroliuoja kaip ji teikiama, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos. Asmenys, norintys gauti antrinę teisinę pagalbą, turi teisę tiesiogiai kreiptis į šias tarnybas, pateikti joms prašymą bei dokumentus, įrodančius jų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminę teisinę pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybėje nemokamai turi teisę gauti visi asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Šalčininkų rajono savivaldybėje ir norint gauti tokią pagalbą neprivaloma deklaruoti savo pajamų ir turto.

Norint gauti pirminę teisinę pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybėje, reikia kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos (Vilniaus g. 49, Šalčininkai) Juridinio ir personalo skyriaus specialistus:
 

Pareigos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja 405 (0 380) 30186 vaclava.jelagina@salcininkai.lt 
Vyriausioji
specialistė
 407 (0 380) 30164 loreta.zareckiene@salcininkai.lt 


Pirminė teisinė pagalba gali būti teikiama žodžiu arba raštu. Kreipiantis elektroniniame laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą, nes šie duomenys reikalingi pildant pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnalą.

Daugiau informacijos www.teisinepagalba.lt


 
 

 

easy to read