easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Administracinė informacija

Interneto svetainės skyriuje „Administracinė informacija“ skelbiami įstaigos nuostatai, įstatai ar kiti įstaigos veiklą reguliuojantys dokumentai, strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, informacija apie įstaigos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą privaloma skelbti informacija apie įstaigos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija, biudžeto vykdymo ataskaitos, informacija apie įstaigos naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius ir kt.

 Informaciją rasite kairėje išskleistame sąraše. 

easy to read