easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“

2019 m. sausio 18 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartį, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas - Padidinti visuomenės pasitenkinimą švietimo paslaugomis ir asmenų aptarnavimu šias paslaugas teikiant. Projekto metu bus patobulinta esama savivaldybės informacinė sistema, pritaikant ją darbui su švietimo įstaigomis, tobulinamas švietimo paslaugų teikimo procesas bei stiprinamos darbuotojų kompetencijos.

Projekto tikslinė grupė – Savivaldybės švietimo skyriaus ir pavaldžių švietimo įstaigų darbuotojai. Projekto naudos gavėjai - Savivaldybės gyventojai. Projekto nauda- įgyvendinus numatytas priemones, padidės gyventojų pasitenkinimas Savivaldybėje teikiamomis viešosiomis švietimo paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Bus patobulinta esama Savivaldybės informacinė sistema, užtikrinant efektyvesnį bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir jai pavaldžių švietimo įstaigų. Visa tai prisidės prie gyventojų aptarnavimo efektyvumo ir jų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis didinimo.

Projekto trukmė iki 2021 gruodžio 18 d.easy to read