Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įgyvendinamas projektas „Priemonių, užtikrinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkuliozės srityje, gerinimas“

                
Finansuojama iš Europos socialinio fondo

https://www.esinvesticijos.lt 

2018 m. gegužės 24 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-01-0003 „Priemonių, užtikrinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkuliozės srityje, gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kuria projektui skirta iki 10 802,25 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma.

Bendra projekto vertė – 11 678,12 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Projektu „Priemonių, užtikrinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkuliozės srityje, gerinimas“ siekiama pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajone prieinamumą tuberkuliozės srityje. Projekto apimtimi planuojama Projekto tikslinei asmenų grupei, t.y. 24 asmenims, sergantiems tuberkulioze, kuriems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą (toliau - DOTS), suteikti socialinę paramą: organizuoti maisto talonų dalijimą bei DOTS kabinete dirbančio personalo nuvykimą į Eišiškių ASPC, Baltosios Vokės, Kalesninkų, Jašiūnų, Turgelių, Poškonių ambulatorijas. Tokiu būdu sergantieji, tęsiantys tuberkuliozės gydymo kursą, bus papildomai skatinami gydytis.

Projekto įgyvendinimas turės įtaką tuberkuliozės problemos sprendimui rajoniniu lygiu, sudarys prielaidas mažinti Šalčininkų rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Projekto trukmė iki 2021 gegužės 24 d.