Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria Parduotuvės pastato Gegužės a. 3, Eišiškėse, Šalčininkų r. sav. rekonstrukcijos projekto projektiniams pasiūlymams.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA