Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Civilinė metrikacijaRugpjūčio 1 d. įsigaliojo pareiga lankytojus aptarnaujantiems darbuotojams ir patiems lankytojams (vyresniems negu 6 metų amžiaus) valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose dėvėti veido kaukes.

Ši pareiga taikoma tiek registruojant santuoką (kai santuokos sudarymo ceremonija organizuojama ir santuokos registravimo paslauga teikiama uždarose patalpose), tiek teikiant kitas civilinės būklės aktų registravimo paslaugas, kai civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai tiesiogiai bendrauja su įstaigos lankytojais.NORINTIEMS SUSITUOKTIĮSIGALIOJO PAPRASTESNĖ GIMIMO, SANTUOKOS, IŠTUOKOS BEI MIRTIES LIUDIJIMŲ PRIPAŽINIMO TVARKA


SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS


DĖL INFORMACIJOS APIE CIVILINĘ BŪKLĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PAREIKALAVIMĄ IŠ ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS
 

DĖL DAUGIAKALBIŲ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ LIUDIJANČIŲ IŠRAŠŲ IŠDAVIMAS

SUSITUOKSIANČIŲ SĄRAŠAS (rugsėjo mėn.)


CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUJE TVARKA


Nr. PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS APRAŠYMAS PRAŠYMO FORMA
1. GIMIMO REGISTRAVIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti 
2. TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMO REGISTRAVIMAS Atsisiųsti – 
3. TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUSTATYMO AR NUGINČIJIMO REGISTRAVIMAS Atsisiųsti
4. UŽSIENIO VALSTYBĖJE GIMUSIO VAIKO REGISTRAVIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti 
5. ĮVAIKINIMO REGISTRAVIMAS Atsisiųsti  –
6. PRAŠYMO SUDARYTI SANTUOKĄ PRIĖMIMAS IR SANTUOKOS REGISTRAVIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti 
7. UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTOS SANTUOKOS ĮTRAUKIMAS Į APSKAITĄ Atsisiųsti Atsisiųsti 
8. BAŽNYČIOS (KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA Atsisiųsti Atsisiųsti  
9. PAŽYMOS, PATVIRTINANČIOS KLIŪČIŲ SUDARYTI SANTUOKĄ NEBUVIMĄ, IŠDAVIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti  
10. SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS Atsisiųsti – 
11. MIRTIES REGISTRAVIMAS Atsisiųsti
12. CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠĄ LIUDIJANČIŲ IŠRAŠŲ IŠDAVIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti  
13.

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO KOPIJOS, NUORAŠO IŠDAVIMAS

Atsisiųsti Atsisiųsti  
14. VARDO, PAVARDĖS KEITIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti  
15. CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO KEITIMAS, TAISYMAS IR PILDYMAS Atsisiųsti Atsisiųsti  
16. CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO ATKŪRIMAS Atsisiųsti Atsisiųsti  
17. CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO ANULIAVIMAS Atsisiųsti  –
18. UŽSIENIO VALSTYBĖJE NUTRAUKTŲ SANTUOKŲ APSKAITA Atsisiųsti Atsisiųsti  
19. UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTŲ MIRČIŲ APSKAITA Atsisiųsti Atsisiųsti