Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Duomenų tvarkytojas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, kaip Duomenų tvarkytojas vykdo šią teisės aktais ar sutartimis pavestą su asmens duomenų tvarkymu susijusią veiklą:

Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų teikimas ir apskaita.
Asmenų civilinės būklės aktų (gimimo, įvaikinimo, tėvystės, santuokos, vardo, pavardės, tautybės keitimo, mirties) registravimo, pakeitimo, taisymo, papildymo ir anuliavimo paslaugos.
Tvarko valstybinės žemės nuomininkų asmens duomenis - žemės nuomininkų administravimo ir nuomos mokesčio apskaitos tikslais.
Tvarko ūkininkų, ūkininko ūkio dalyvių ir jų šeimos narių duomenis – Ūkininko ūkio registravimo tikslais;
Tvarko ūkininkų ir pareiškėjų teikiančių paraiškas dėl paramos kaimo verslui duomenys Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tikslais;
Tvarko žemės ūkio valdos savininkų, naudotojų duomenis – Žemės ūkio valdos registravimo tikslais;
Tvarko traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabų savininkų duomenis - Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų įregistravimo Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, techninės apžiūros užtikrinimo, pardavimo sutarčių administravimo tikslais.
Tvarko asmens duomenis asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo tikslais.