Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialieji planai

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-243 patvirtinta Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema


Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-1062 patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės šilumos ūkio infrastruktūros plėtros pakeitimo specialusis planas


Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-795 patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo planas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 577 patvirtintas Merkio valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1168 patvirtintas Eišiškių miesto teritorijos ribų pakeitimo planas


2011 m. lapkričio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-250 patvirtintas Šalčininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planasŠalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-18 įsakymu Nr.912 yra patvirtintas „Apie 200 ha teritorijos Marazų, Pamarazų, Karčemkų kaimų Jašiūnų sen., Šalčininkų r. gyvenamųjų teritorijų išdėstymo specialusis planas“.. (daugiau)

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimu Nr. T-676 patvirtintas Šalčininkų gamtinių dujų skirstymo stoties sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimo specialusis planas... (daugiau)

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T-1195 patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės šilumos ūkio infrastruktūros plėtros specialusis planas... (daugiau)

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015-03-30 sprendimu Nr. T-1374 patvirtintas Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) išdėstymo Šalčininkų, Eišiškių, Baltosios Vokės miestuose., specialusis planas... (daugiau)

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015-10-07 sprendimu Nr. T-201 patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės rekreacinių teritorijų specialusis planas... (daugiau)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-03-16 nutarimu Nr. T-244 patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo planas... (daugiau)


Daugiau informacijos apie patvirtintus specialiuosius planus gali suteikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Artur Vasiukevič, tel. (8 380) 20 216, artur.vasiukevic@salcininkai.lt