Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1143 Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Romuald Monkevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
PR-1143 DĖL MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Parengto sprendimo projekto tikslas nustatyti ir patvirtinti Maksimalų bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą.

  1. Projekto esmė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvios Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimą Nr. 831 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatyti maksimalų bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčių tarifą, asmenims pretenduojantiems teikti  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Nurodytas administravimo tarifas negali viršyti šio sprendimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo nustatytos tvarkos, apskaičiuojant namo maksimalų administravimo tarifą (be pridėtinės vertės mokesčio) per mėnesį už 1 kv. m naudingojo ploto.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Nenumatomas.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Nenumatomas.