Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1135 Dėl Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1135 DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠIKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PR-1135 DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠIKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1135 DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠIKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Patvirtinti Šalčininkų r. Eišiškių  gimnazijos nuostatus.

  1. Projekto esmė.

Pertvarkyta gimnazijos vidaus struktūra: prijungtas Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos Dainavos  skyrius.

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ gimnazijos mokymo proceso organizavimo būdai papildyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Remiantis Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-670 redakcija) patikslinta informacija apie gimnazijos savivaldos institucijas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui įgyvendinti papildomos biudžeto lėšos nereikalingos.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Nėra.