Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1134 Dėl Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1134 DĖL ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PR-1134 DĖL ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1134 DĖL ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Patvirtinti Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos nuostatus.

  1. Projekto esmė.

Pertvarkyta gimnazijos vidaus struktūra: prijungtas Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Čiužakampio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ gimnazijos mokymo proceso organizavimo būdai papildyti ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu.

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ gimnazijos mokymo proceso organizavimo būdai papildyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Remiantis Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-670 redakcija) patikslinta informacija apie gimnazijos savivaldos institucijas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui įgyvendinti papildomos biudžeto lėšos nereikalingos.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Nėra.