Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  2022 m. birželio 22 d. posėdžio

DARBOTVARKĖ

TP Nr.35 Dalyvavo- ___

Eil. Nr.

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

         

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

 

Z.Palevič

2.

PR-1122

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo

K.Ziminska

J.Rybak

3.

PR-1123

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

K.Ziminska

J.Rybak

4.

PR-1124

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

K.Ziminska

J.Rybak

5.

PR-1125

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo

J.Galin

J.Rybak

6.

PR-1126

Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų

K.Ziminska

J.Rybak

7.

PR-1116

Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą

D.Ašmankevičienė

J.Rybak

8.

PR-1128

Dėl Šalčininkai + funkcinės zonos plėtros strategijos patvirtinimo

E.Sudnicka

J.Rybak

9.

PR-1138

Dėl lėšų skyrimo iš nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos

G.Jurgo

G.Jurgo

10.

PR-1127

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

11.

PR-1117

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 m. nustatymo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

12.

PR-1132

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

13.

PR-1133

Dėl leidimo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsigyti transporto priemones

J.Uljanovič

J.Uljanovič

14.

PR-1118

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

D.Politova

R.Monkevič

15.

PR-1119

Dėl leidimo įsigyti techniką

V.Jereminovič

R.Monkevič

16.

PR-1121

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-897 „Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jasiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei“ pakeitimo

G.Kurilo

R.Monkevič

17.

PR-1129

Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų  nustatymo

J.Dovgialo

R.Monkevič

18.

PR-1136

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“

J.Dovgialo

R.Monkevič

19.

PR-1137

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2022 metais priemonių patvirtinimo

D.Politova

R.Monkevič

20.

PR-1139

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo

G.Voitkevič

R.Monkevič

21.

PR-1120

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-656 „Dėl Šalčininkų  rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

K.Dokurnevičienę

R.Markevič

22.

PR-1130

Dėl Šalčininkų specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

A.Sankovska

R.Markevič

23.

PR-1131

Dėl Šalčininkų r. Dieveniškių adomo Mickevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

A.Sankovska

R.Markevič

24.

PR-1134

Dėl Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

A.Sankovska

R.Markevič

25

PR-1135

Dėl šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo

A.Sankovska

R.Markevič

26

PR-1140

Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

G.Voitkevič

R.Monkevič