Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1130 Dėl Šalčininkų specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1130 DĖL ŠALČININKŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PR-1130 DĖL ŠALČININKŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1130 DĖL ŠALČININKŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai.

Patvirtinti Šalčininkų specialiosios mokyklos nuostatus.

  1. Projekto esmė.

Šalčininkų specialiosios mokyklos nuostatai parengti pagal Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-670 redakcija).

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui įgyvendinti papildomos biudžeto lėšos nereikalingos.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Nėra.