Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1121 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-897 „Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jasiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Romuald Monkevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1121 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-897 „DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI“ PAKEITIMO
PR-1121 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-897 „DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
PR-1121 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-897 „DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                             Šiame Tarybos sprendimo projekte siūloma pakeisti Žemutinės gatvės ašinės linijos koordinates pagal Marazų k. gatvių išdėstymo planą (1 priedas). Valstybės įmonės Registrų centro 2022 m. birželio 13 d. raštas Nr. (7.26)sa-373 „Dėl atsisakymo įregistruoti adresų registro objektus“.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės: Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keiutimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reaikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

                              Apie numatomą ir priimtą savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos 2022 m. gegužės d. sprendimo Nr. T-897 „Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei“ pakeitimo“ po įregistravimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje bus paskelbta Jašiūnų seniūnijos patalpose, Savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentose bei savivaldybės interneto svetainėje.