Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1116 Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1116 DĖL PINIGINIO ĮNAŠO, DIDINANT UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ
PR-1116 DĖL PINIGINIO ĮNAŠO, DIDINANT UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – siūlyti UAB „Vilniaus vandenys“ (juridinio asmens kodas 120545849) akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl piniginio įnašo didinant  UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinio kapitalą.

  1. Projekto esmė.
  2. Padidinti UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą išleidžiant 20 719 (dvidešmt tūkstančių septynis šimtus devyniolika) paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės akcijų ir padidinti UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą išleidžiamų akcijų emisijos kaina – 600 022,24 Eur (šeši šimtai tūkstančių dvidešimt du eurai ir 24 ct);

1.2. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamos emisijos UAB „Vilniaus vandenys“ 20 719 (dvidešimt tūkstančių septynis šimtus devyniolika) paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės akcijų;

1.3. Suteikti Šalčininkų rajono savivaldybei išimtinę teisę įsigyti 20 719 (dvidešmt tūkstančių septynis šimtus devyniolika) paprastųjų vardinių 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės akcijų, apmokant išleistas akcijas 600 022,24 Eur (šeši šimtai tūkstančių  dvidešimt du eurai ir 24 ct) piniginiu įnašu.

Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių teisės aktų naikinti ar keisti nereikia.