Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1126 Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1126 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
PR-1126 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimo siūloma:

  1. Nustatyti keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus:

1.1. maršrutu Šalčininkai – Vilnius A15 keliu 0,09 Eur už 1 km be pridėtinės vertės mokesčio;

1.2. kitais maršrutais Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje 0,09 Eur už 1 km be pridėtinės vertės mokesčio;

1.3. visais maršrutais minimalią važiavimo kainą – 0,50 Eur (su PVM).

  1. Nustatyti, kad 65 metų ir vyresniems asmenims, važiuojantiems Šalčininkų rajono savivaldybės vietiniais (priemiestiniais) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, taikoma 50 proc. nuolaida. Su šia lengvata susijusias išlaidas savivaldybė kompensuoja iš savo biudžeto lėšų.
  2. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-653 ,,Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų“ 1 punktą.
  3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d
  4. Projekto esmė.

                Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos. Šie tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus. Atskiriems maršrutams gali būti nustatomi skirtingi tarifų dydžiai.

                Šalčininkų rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutus aptarnaujantys vežėjai kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybę su prašymu padidinti keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus, nes padidėjo vežimo sąnaudos.  Vežėjai paaiškino, kad vežimo sąnaudos padidėjo, nes pabrango kuras, transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, atsarginės dalys. Siekdami pagerinti darbo sąlygas vežėjai padidino darbo užmokestį vairuotojams.

                Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims. Su šia lengvata susijusias išlaidas savivaldybė kompensuoja iš savo biudžeto lėšų.

                             Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalimi bei atsižvelgiant į vežėjų prašymus.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės. Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.