Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.35
KlausimasPR-1141 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1141 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
PR-1141 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1141 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją, kurios tikslas nustatyti pagrindines Šalčininkų rajono  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymo kryptis, padėsiančias užtikrinti racionalų ir efektyvų Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą.

  1. Projekto esmė

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, kuris nustato, kad Savivaldybės tarybos kompetencija yra savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas. Taip pat atsižvelgiant į Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. liepos 15 d. Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito ataskaitos Nr. KA-3 rekomendaciją.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.