Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-06-22 Nr.35
KlausimasPR-1124 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1124 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
PR-1124 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma:

 1. Perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą:

1.1. Pastatą – vaikų darželį Sodų g. 74, Dainavos k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 8599-1011-5013, bendras pastato plotas – 771,47 kv. m, pažymėjimas plane – 1C2/b, inventorinis Nr. DPM10525, įsigijimo vertė – 20 261,10 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 12 065,59 Eur).

1.2. Kitus inžinerinius statinius – lauko tualetą Sodų g. 76, Dainavos k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-4788-0824, pažymėjimas plane – v, inventorinis Nr. DPM11014, įsigijimo vertė – 1 629,11 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 1 004,49 Eur).

1.3. Tvorą (inventorinis Nr. 7000057938, įsigijimo vertė – 2 936,10 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 2 569,20 Eur).

1.4. Kitus inžinerinius statinius – pavėsinę Sodų g. 74, Dainavos k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1483-0656, pažymėjimas plane – s, inventorinis Nr. 7000058347, įsigijimo vertė – 60,57 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

 1. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą:

2.1. Pastatą – mokyklą Sodų g. 76, Dainavos k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 8599-1011-1013, bendras pastato plotas – 1335,52 kv. m, pažymėjimas plane – 1C2/p, inventorinis Nr. DPM10522, įsigijimo vertė – 72 495,31 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 50 544,84 Eur).

2.2. Pastatą – sandėlį Sodų g. 76, Dainavos k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-4788-0790, bendras pastato plotas – 28,80 kv. m, pažymėjimas plane – 3F1/p, inventorinis Nr. DPM10521, įsigijimo vertė – 834,11 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

 1. Perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą pastatą – mokyklą Mokyklos g. 2, Čiužiakampio k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-0728-6350, bendras pastato plotas – 2126,99 kv. m, pažymėjimas plane – 1C2/p, inventorinis Nr. CPM10541, įsigijimo vertė – 215 937,21 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 131 028,23 Eur).
 2. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio patikėjimo teise valdomą turtą:

4.1. Pastatą – vaikų darželį Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1488-5357, bendras pastato plotas – 769,30 kv. m, pažymėjimas plane – 1C2/b, inventorinis Nr. 10026-PAS, įsigijimo vertė – 247 389,14 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 127 803,93 Eur).

4.2. Kitus statinius (inžinerinius) – pavėsinę Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1496-8595, pažymėjimas plane – s1, inventorinis Nr. 10026-1-PAVES, įsigijimo vertė – 279,86 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

4.3. Kitus statinius (inžinerinius) – pavėsinę Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1496-8608, pažymėjimas plane – s2, inventorinis Nr. 10026-2-PAVES, įsigijimo vertė – 279,86 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

4.4. Kitus statinius (inžinerinius) – pavėsinę Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1496-8619, pažymėjimas plane – s3, inventorinis Nr. 10026-3-PAVES, įsigijimo vertė – 279,86 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

4.5. Kitus statinius (inžinerinius) – pavėsinę Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1496-8626, pažymėjimas plane – s4, inventorinis Nr. 10026-4-PAVES, įsigijimo vertė – 279,86 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

4.6. Kitus statinius (inžinerinius) – pavėsinę Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1496-8651, pažymėjimas plane – s5, inventorinis Nr. 10026-5-PAVES, įsigijimo vertė – 279,86 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

4.7. Kitus statinius (inžinerinius) – pavėsinę Naujoji g. 11, Dieveniškių mstl., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-1496-8662, pažymėjimas plane – s6, inventorinis Nr. 10026-6-PAVES, įsigijimo vertė – 279,85 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 0,00 Eur).

 1. Projekto esmė

Šiuo metu vyksta biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos, reorganizavimas, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos, todėl šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas pastatai ir statiniai perduodami Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai ir biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai.

Vyksta ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos reorganizavimas, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos, todėl šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomas pastatas perduodamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai.

Tai pat šiuo metu vyksta biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio reorganizavimas, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio teisės ir pareigos, todėl šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio patikėjimo teise valdomas pastatas ir statiniai perduodami biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijai.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus ir sutikimus.

 1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

 1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už