Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-06-22 Nr.35
KlausimasPR-1123 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1123 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-1123 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos patikėjimo teise valdomą pastatą – baseiną Plento g. 5, Šalčininkų m. (pastato unikalus Nr. 8594-0002-9024, bendras pastato plotas – 775,93 kv. m, pažymėjimas plane – 2U1p, inventorinis Nr. 10545, įsigijimo vertė – 89 569,91 Eur, likutinė vertė (2022 m. gegužės 31 d.) – 11 380,38 Eur).

 1. Projekto esmė

Pastatas – baseinas Plento g. 5, Šalčininkų m. perduodamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai norint įgyvendinti projektą ,,Menų mokyklos pastato – baseino atnaujinimas (modernizavimas)“.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos prašymą.

 1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

 1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už