Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1074 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič, Zbignev Semenovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1074 DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
PR-1074 DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1074 DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai ir esmė.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) organizacinę struktūrą.

Mažėjant rajone gyventojų skaičiui, mažėja stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugų apimtys, operacijų skaičius, todėl finansavimas mažėja ir Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei, atsižvelgiant į susidariusią nepalankią finansinę padėtį, teikiamu sprendimo projektu siūloma Ligoninės valdymo struktūros pertvarka. Pertvarka paliestų  Chirurginio profilio skyrių, kurį siūloma pertvarkyti į Dienos chirurgijos paslaugas, stacionaro nebuvimą kompensuos ambulatorinio profilio paslaugų teikimas.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-264 buvo patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius – 214,15. Dalis šių pareigybių neužimti, keičiantis struktūrai, yra pareigybių, kurios bus panaikintos, tuo pagrindu siūloma patvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 180.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-555 ,,Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir etatų skaičiaus patvirtinimo“ 1 punktas

Projekte siūloma

Administracija

Administracija

Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius (su finansų skyriumi)

Konsultacinis diagnostinis skyrius

Ambulatorinio ir dienos stacionaro gydymo skyrius:

Konsultacinės paslaugos

Dienos chirurgijos paslaugos

Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos

Radiologijos ir tyrimų paslaugos

Klinikinės diagnostikos laboratorija

Chirurgijos profilio skyrius

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius

Vidaus ligų ir skubiosios medicinos pagalbos skyrius:

Vidaus ligų poskyris

Intensyvios medicinos priežiūros poskyris

Priėmimas ir skubi pagalba

Vidaus ligų skyrius

Operacinis ir intensyviosios terapijos – reanimacijos poskyris

Vaikų ligų skyrius

Vaikų ligų skyrius

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

Ūkio skyrius

Ūkio ir maisto paruošimo skyrius

Maisto paruošimo skyrius

Kraujo bankas

 

Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės stebėtojų tarybos posėdyje klausimas buvo aptartas, visi nariai organizacinei struktūrai pritarė.

Projektas buvo aptartas Darbo grupės patvirtintos Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 5 d. potvarkiu Nr. MPV-56 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ posėdyje.

  1. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Atleidžiamiems darbuotojams iš Ligoninės lėšų bus išmokėtos išeitinės ir nepanaudotų atostogų kompensacijos.