Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1076 Dėl mokinio maitinimo dienos normos nustatymo Šalčininkų specialiojoje mokykloje
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1076 DĖL MOKINIO MAITINIMO DIENOS NORMOS NUSTATYMO ŠALČININKŲ SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE
PR-1076 DĖL MOKINIO MAITINIMO DIENOS NORMOS NUSTATYMO ŠALČININKŲ SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai ir esmė.

           Projekto tikslas – pakeisti Šalčininkų specialiosios mokyklos mokinių maitinimo dienos normą, kuri buvo patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T- 1250 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-881 „Dėl vaiko maitinimo dienos normos nustatymo Šalčininkų specialiojoje mokykloje“ pakeitimo“ (mokinių gyvenančių bendrabutyje – 3,19 EUR; mokinių, negyvenančių bendrabutyje – 2,32 EUR).

Šalčininkų specialiojoje mokykloje mokosi 43 mokiniai. 29 mokiniai gyvena mokyklos bendrabutyje. Mokiniai, kurie gyvena bendrabutyje maitinami 4 kartus per dieną (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė). Jie yra maitinami iš Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“).

 Negyvenantys bendrabutyje yra maitinami du kartus per dieną. Už juos moka tėvai, globėjai.

Mokinių maitinimo dienos norma nesikeitė nuo 2013 metų, nuo to laiko kainos ženkliai padidėjo, mokykla yra gavusi produktų tiekėjų raštus, kad kainos didėja, todėl nustatyta norma neatitinka faktinių išlaidų už maitinimą. 

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšos numatytos mokyklos sąmatoje.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).