Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1073 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1073 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
PR-1073 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą:

  1. Lengvąjį automobilį ŠKODA OCTAVIA COMBI, valstybinis Nr. KPB533, identifikavimo Nr. TMBJC7NE7J0257327, inventorinis Nr. 7000055275, įsigijimo vertė – 19395,00 Eur, likutinė vertė (2022 m. balandžio 30 d.) – 12444,91 Eur.
  2. Nešiojamąjį kompiuterį LENOVO, inventorinis Nr. 7000055276, įsigijimo vertė – 741,00 Eur, likutinė vertė (2022 m. balandžio 30 d.) – 197,60 Eur.
  3. Nešiojamąjį kompiuterį LENOVO, inventorinis Nr. 7000055277, įsigijimo vertė – 741,00 Eur, likutinė vertė (2022 m. balandžio 30 d.) – 197,60 Eur.
  4. Projekto esmė

Biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ilgalaikis turtas: 2 nešiojamieji kompiuteriai LENOVO bei lengvasis automobilis SKODA OCTAVIA COMBI, valstybinis numeris KPB533 perduodamas, įgyvendinus projektą „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.