Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-04-29 Nr.33
KlausimasPR-1064 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1064 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
PR-1064 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Projekto tikslai:

Tikslas – įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų tikslus, uždavinius ir funkcijas, plėtoti socialines paslaugas bei užtikrinti Šalčininkų rajono bendruomenės poreikius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu NR. I-1489 30 straipsnio pakeitimu (Nr. XIIIP-3133920, patvirtintu 2020-11-05), Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio direktorės prašymu bei Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021-08-23d. pažyma Nr. KV-43 „Dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo“(vaikui nustatyti labai didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis) siūloma iš dalies pakeisti nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelyje-darželyje“.

 1. Projekto esmė:

 Patikslinti savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija - Už
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už