Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1067 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Gžegož Jurgo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1067 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
PR-1067 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1067 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai. Sprendimo projektu numatoma sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Šalčininkų rajono savivaldybėje.
  2. Projekto esmė. Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą, sudaryti sąlygas 16-21 metų jauniems žmonėms, besimokantiems bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas, Šalčininkų rajono savivaldybėje deklaruojamąją vietą deklaravusiems jaunuoliams vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu (liepos – rugpjūčio mėnesiais) įsidarbinti.
  3. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Sprendimo įgyvendinimui savivaldybės biudžete lėšos yra numatytos.
  4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams). Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti nereikės.