Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1061 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1061 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMU NR. T-644 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, DALINIO PAKEITIMO
PR-1061 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMU NR. T-644 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, DALINIO PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                      Šiuo sprendimu siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7, 33, 50, 69 ir 70 punktus, 16.2 ir 37.2 papunkčius, papildyti jį 371, 321, 641, 642, 691, 701, 702, 703, 704 ir 705 punktais bei pripažinti netekusiu galios jo 18 punktą.

  1. Projekto esmė.

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymui, kilo poreikis pakeisti tam tikrus Šalčininkų  rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, punktus bei papildyti jį naujais punktais, kadangi 2021 metais patvirtinta tvarka nebeatitiko visų įstatymo nuostatų.

                      Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų sprendimo vykdymui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Iš dalies pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.