Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1062 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1062 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-1062 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų ,,Santarvės“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą:

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Kodas

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Bendra kaina, Eur

1.         

Trijų aukštų lova

TUR-73-001376

1

164,79

164,79

2.                                    

Lovos čiužinys

TUR-73-001377

3

18,00

54,00

3.                                    

Vaikiška kėdė

TUR70-000747

6

17,38

104,28

4.                                    

Staliukas STV-5

TUR70-000941

3

62,56

187,68

  1. Projekto esmė

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų ,,Santarvės“ gimnazija kreipėsi su prašymu perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą. Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija sutinka perduoti šį turtą biudžetinei įstaigai Šalčininkų ,,Santarvės“ gimnazijai.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų ,,Santarvės“ gimnazijos prašymą ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos sutikimą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams) Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.