Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1065 Dėl materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1065 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-1065 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
PR-1065 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
PR-1065 DĖL MATERIALIOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (3 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas.

          Sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą:

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė Eur (su PVM)

Bendra įsigijimo vertė Eur

(su PVM)

1.

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

47

26,49

1245,03

2.

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

47

32,63

1533,61

3.

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

23

43,75

1006,25

4.

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

23

39,31

904,13

Iš viso:

140

 

4689,02

bei perduoti šį turtą švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą.

MATERIALIOJO TRUMPALAIKIO TURTO PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos kodas

Įstaigos pavadinimas

Turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

1.                                   

191417047

Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

2.                                   

191651922

Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  3.

191416479

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  4.

291416850

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  5.

191415943

Šalčininkų "Santarvės" gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  6.

191416664

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

   

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  7.

191416511

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto" gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

   

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto" gimnazijos Poškonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  8.

191415758

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  9.

191416283

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

   

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos Tetėnų „Šalčios“ pradinio ugdymo skyrius

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

  10.

291417190

Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  11.

191414318

Pabarės pagrindinė mokykla

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  12.

191416098

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  13.

191414994

Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinė mokykla

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  14.

291414080

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  15.

191410444

Šalčininkų r. Butrimonių ir Jančiūnų universalusis daugiafunkcis centras

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

  16.

191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

7

26,49

185,43

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

7

32,63

228,41

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

17.

191409285

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

3

26,49

79,47

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

3

32,63

97,89

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

18.

191409470

Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelis-darželis

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

26,49

26,49

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

32,63

32,63

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

19.

191409132

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

5

26,49

132,45

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

5

32,63

163,15

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

20.

291410630

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

4

26,49

105,96

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

4

32,63

130,52

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

21.

191409328

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

2

26,49

52,98

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

2

32,63

65,26

     

Pirmas priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

43,75

43,75

     

Antras priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

1

39,31

39,31

22.

291408750

Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“

Pirmas ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

7

26,49

185,43

     

Antras ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinys

7

32,63

228,41

Iš viso:

140

-

4689,02

  1. Projekto esmė.

Biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra raštu kreipėsi su prašymu sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą bei perduoti šį turtą švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą. Perduodamas turtas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5, 6 ir 8 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. balandžio 7 d. raštą Nr. SD-1555 (1.6 E) „Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.