Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1071 Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič, Miroslav Duchnevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1071 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS EIŠIŠKIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
PR-1071 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS EIŠIŠKIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1071 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS EIŠIŠKIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1071 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS EIŠIŠKIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-1071 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS EIŠIŠKIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

           Tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti viešosios įstaigos Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitą ir viešosios įstaigos Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Projekto esmė

           Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme numatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija - mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas šio įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant.

VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro vadovas, Miroslav Duchnevič, pateikė 2021 metų centro veiklos ir finansinę ataskaitas. Ataskaitose pateikta išsami informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, programų vykdymą, darbuotojų skaičių, finansavimą ir t. t.

Prie VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro 2021 metų pabaigoje buvo prisirašę 3498 gyventojai. Bendra pajamų suma 2021 m. 1285151,00 eur, palyginus su 2020 m. sumažėjo 18152 eurais. 2021 m. užfiksuoti 22 773 apsilankymai, iš jų 6 914 nuotoliniai apsilankymai, kas sudaro 30 proc. visų apsilankymų. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje lovadienių skaičius 2021 m. -7615, palyginus su 2020 m. sumažėjo 6 proc. Gyventojų, gavusių ilgalaikę socialinę globą skaičius, iš viso, 2021 metų pabaigoje – 34, iš jų 14 moterų ir 20 vyrų.

2021 m. VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centre dirbo 84 darbuotojai, iš jų: 9 administracijoje, 9 gydytojai, 18 slaugytojų, 10 kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 38 darbuotojai – kitas personalas. Per 2021 m. iš darbo atleista 13 darbuotojų, priimta 10 darbuotojų. 2021 m. vidutinis darbuotojų užmokestis palyginus su 2020 m. pakilo nuo 899 iki 1009 eurų.

Įstaigos bendras veiklos rezultatas 2021 m. teigiamas – 11066,44 eurai (perviršis).

Ataskaitai pritarta vykusiame asmens sveikatos priežiūros įstaigos Stebėtojų tarybos posėdyje. 

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

      Papildomo finansavimo sprendimo įgyvendinimui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

      Galiojančių teisės aktų keisti nereikia.