Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1070 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų ligoninės 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič, Zbignev Semenovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1070 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
PR-1070 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1070 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-1070 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
PR-1070 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės 2021 m. veiklos ataskaitą ir viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Projekto esmė

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme numatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija - mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas šio įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant.

                             Viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės vadovas, Zbignev Semenovič,  pateikė 2021 metų veiklos ir finansinę ataskaitas. Ataskaitose pateikta išsami informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, darbuotojų skaičių, finansavimą ir t. t.

                             2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos pagrindinės veiklos pajamos sudarė – 3 583 343,37 Eur; pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė – 3 858 191,02 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos finansinis rezultatas neigiamas – deficitas 274 847,65 Eur. Bendras sukauptas ankstesniųjų ir 2021 metų įstaigos finansinis rezultatas yra teigiamas - sukauptas perviršis sudarė 1 593,13 Eur.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2021 metų pradžioje buvo 188 darbuotojai, 2021 metų pabaigoje – 179 darbuotojai, iš jų: 43 gydytojai, 55 slaugytojai, 25 bendrojo skyriaus specialistai (klinikinės laboratorijos vedėja, medicinos biologė, klinikinės laborantės, radiologijos laborantės, masažuotojai, psichologas, socialiniai darbuotojai, dietistės, administracijos darbuotojai ir kiti), 22 slaugytojų padėjėjai, 16 valytojų ir 18 ūkio skyriaus darbuotojų (virtuvės darbininkai, skalbėjai, kiti darbininkai).

Sąnaudos darbo užmokesčiui su socialinio draudimo priskaitymais padidėjo dėl MMA ir dėl gydytojų bei slaugytojų darbo užmokesčio padidėjimo pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį, darbo užmokestis (pastovioji dalis) už etatą vidutiniškai padidintas - gydytojams – 5,77 proc.; slaugytojams – 5,77 proc.

Ataskaitai pritarta vykusiame asmens sveikatos priežiūros įstaigos Stebėtojų tarybos posėdyje. 

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Papildomo finansavimo sprendimo įgyvendinimui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

      Galiojančių teisės aktų keisti nereikia.