Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1069 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič, Laimutė Sliževska
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1069 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
PR-1069 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1069 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1069 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-1069 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitą ir viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Projekto esmė

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme numatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad Savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija - mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas šio įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant.

VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė pateikė veiklos ir finansinę ataskaitas už 2021 m. Ataskaitose pateikta išsami informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, prevencinių programų vykdymą, darbuotojų skaičių, finansavimą ir t. t.

2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos pagrindinės veiklos pajamos sudarė – 3 694 189,34 Eur; pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė – 3 690 636,76 Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos finansinis rezultatas teigiamas – 3552,58 eurai (perviršis).

2021 m. įstaigoje dirbo 135 darbuotojai, metų pabaigoje – 129 darbuotojai, iš jų: 3 administracijos darbuotojai, 21 gydytojas, 52 slaugytojai (slaugytojai, akušeriai, gyd.odontologų padėjėjai); kitas personalas: personalas tiesiogiai dalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 28 asmenys; personalas nedalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas– 25 asmenys. Per 2021 m. iš darbo atleista 10 darbuotojų, priimti 5 darbuotojai.

Bendras prisirašiusiųjų asmenų skaičius 17 835, iš jų apdraustų 16 902, lyginant su 2020 m. sumažėjo 2260 asmenimis, neapdraustų asmenų skaičius padidėjo iki 933 asmenų. Pagal amžiaus grupes didžiausias mažėjimas 18-65 metų grupėje – 1523 asmenys, vaikų iki 1 metų – 135 asmenys.

Iš visų apsilankiusiųjų 89 483 asmenys ar 64,42%  apsilankė dėl ligos, 37 791 profilaktiškai, 4323 asmens sveikatos priežiūros specialistai lankė pacientus namuose.

2021 m. PSPC priregistruoti 135 (2020 m. – 125) naujagimiai. Metų bėgyje profilaktiškai patikrinti 3437 vaikai iki 18 metų imtinai.

Mirtingumo struktūroje vyrauja širdies kraujagyslių ligos, VšĮ Šalčininkų PSPC išduoti 95 mirties liudijimai, Jašiūnų ambulatorijoje – 4, Turgelių ambulatorijoje – 9, Baltosios Vokės ambulatorijoje – 1.

Ataskaitai pritarta vykusiame asmens sveikatos priežiūros įstaigos Stebėtojų tarybos posėdyje. 

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Papildomo finansavimo sprendimo įgyvendinimui nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams) Galiojančių teisės aktų keisti nereikia.