Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
KlausimasPR-1060 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Galina Šamašova, Stanislav Kazarin
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1060 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
PR-1060 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1060 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-1060 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-1060 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
PR-1060 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai

Tarybos sprendimo projekto „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ tikslas - patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2021 m. veiklos ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinį bei paskirstyti 2021 m. pelną.

  1. Projekto esmė

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priima sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad Savivaldybės taryba išklauso Savivaldybės valdomų bendrovių ataskaitas ir priima sprendimus dėl šių ataskaitų, todėl Savivaldybės tarybai teikiamas šis projektas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Papildomo finansavimo sprendimo įgyvendinimui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių teisės aktų keisti nereikia.