Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  2022 m. balandžio 29 d. posėdžio

DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

         

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

 

Z.Palevič

2.

PR-1056

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“  2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G.Šamašova

A.Danulevič

G.Šamašova

A.Danulevič

3.

PR-1054

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“  2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G.Šamašova A.Kasparovčius

G.Šamašova A.Kasparovčius

4.

PR-1060

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“  2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G.Šamašova

S.Kazarin

G.Šamašova

S.Kazarin

5.

PR-1063

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų autobusų parkas“  2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

G.Šamašova

T.Butrimovič

G.Šamašova

T.Butrimovič

6.

PR-1069

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

L.D.Sliževska

7.

PR-1071

Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

M.Duchnevič

8.

PR-1070

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų ligoninės 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

Z.Semenovič

9.

PR-1074

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

Z.Semenovč

10.

PR-1075

Dėl  viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

Z.Semenovč

11.

PR-1065

PR-1057

Dėl materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Galin

J.Rybak

12.

PR-1062

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

K.Ziminska

J.Rybak

13.

PR-1066

Dėl savivaldybės butų pardavimo

G.Šamašova

J.Rybak

14.

PR-1061

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, dalinio pakeitimo

I.Ščensnovič

J.Rybak

15.

PR-1051

Dėl kofinansavimo skyrimo projektams įgyvendinamiems pagal patvirtintą Šalčininkų rajono vietos plėtros strategiją

D.Ašmankevičienė

J.Rybak

16.

PR-1073

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

K.Ziminska

J.Rybak

17.

PR-1058

Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos

E.Sudnicka

G.Jurgo

18.

PR-1053

Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos

J.Balion-Voitonis

G.Jurgo

19.

PR-1067

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

J.Balion-Voitonis

G.Jurgo

20.

PR-1059

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

21.

PR-1055

Dėl leidimo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ parduoti transporto priemones

J.Uljanovič

J.Uljanovič

22.

PR-1048

Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Dainavos pagrindinę mokyklą

H.Smykovska

R.Markevič

23.

PR-1049

Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinę mokyklą

H.Smykovska

R.Markevič

24.

PR-1050

Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelį-darželį

I.Aikovskaja

R.Markevič

25.

PR-1052

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2022 metų vasaros laikotarpiui

I.Aikovskaja

R.Markevič

26.

PR-1064

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo  27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

I.Aikovskaja

R.Markevič

27.

PR-1072

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

O.Baslyk

R.Markevič

28.

PR-1076

Dėl mokinio maitinimo dienos normos nustatymo Šalčininkų specialiojoje mokykloje

R.Sokolovič

R.Sokolovič

   

Papildomi klausimai

   
         

Šalčininkų rajono savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                                                     Zdzislav Palevič