Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1046 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1046 DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
PR-1046 DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1046 DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) organizacinę struktūrą bei pareigybių skaičių.

Mažėjant rajone gyventojų skaičiui, mažėja stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugų apimtys, todėl finansavimas mažėja ir Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-264 buvo patvirtintas didžiausias leistinas etatų skaičius – 214,15. Dalis šių pareigybių neužimti, keičiantis struktūrai vykdant reorganizaciją, yra pareigybių, kurios bus panaikintos, tuo pagrindu siūloma patvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 180.

Vaikų ligų ir Chirurginio profilio skyrių funkcinius rodiklius tiesiogiai lemia vidinė šalies migracija, emigracija, mažas gimstamumas, vis mažiau atliekamų operacijų skaičius. Vaikų ligų skyriuje hospitalizuojamų pacientų (vaikų) skaičius mažėja, 85 % guldomų ligonių sudaro ambulatoriniai ligoniai, kas reiškia, kad pacientai galėjo būti gydomi ambulatoriškai. Dėl COVID-19 pandemijos 2020 ir 2021 metais dar labiau sumažėjo operacijų kiekis.

Skyriaus pavadinimas

Lovų skaičius

Ligonių skaičius

Lovos funkcionavimas

Gydymo trukmė

2020 m.

2021 m.

2020 m.

2021 m.

2020 m.

2021 m.

2020 m.

2021 m.

Chirurginio profilio

9

9

262

282

142,4

110,3

4,8

3,4

Vaikų ligų

12

12

294

299

147,5

158,3

6,0

6,3

Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės stebėtojų tarybos posėdyje klausimas buvo aptartas, visi nariai pritarė.

  1. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Sveikatos sistemos įstatyme nurodyta, kad „Savivaldybių vykdomosios institucijos taip pat įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą“. Teikiamu sprendimo projektu siūloma ligoninės valdymo struktūros pertvarka, t. y. Vaikų ligų ir Chirurginio profilio skyrius pertvarkyti į Vaikų dienos stacionarą ir Dienos chirurgijos skyrių. Patvirtinta nauja struktūra leistų racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius.

  1. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Pertvarkant Vaikų ligų ir Chirurginio profilio skyrius, stacionaro nebuvimą kompensuos ambulatorinio profilio paslaugų teikimas. Pacientai, kuriems reikalingas stacionarinis gydymas, būtų nukreipiami gydytis į Vilniaus miesto ligonines. Atsisakius vaikų ligų ir chirurgijos profilio stacionarinių paslaugų, ligoninės darbuotojai, sutikę įstaigoje dirbti toliau, būtų perkelti dirbti į kitus skyrius (išskyrus Vaikų ligų gydytojus, kurie turėjo budėjimus).

  1. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą. Nėra.
  2. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.

Atleidžiamiems darbuotojams iš įstaigos uždirbtų lėšų (PSDF biudžeto) būtų išmokėtos išeitinės išmokos.