Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1038 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-420 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1038 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-420 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO
PR-1038 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-420 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ GYDYTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

Projekto tikslai. Dalinai pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimą T-420 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Projekto esmė. VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės direktorius 2022 m. vasario mėn. 9 d. kreipėsi su prašymu į Šalčininkų rajono savivaldybės merą, prašydamas peržiūrėti 2020 m. patvirtintą kelionės išlaidų kompensavimo įkainį. Kelionės išlaidos kompensuojamos Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininkė yra Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. 2020 m. įkainis patvirtinta 0,08 Eur dydžio kompensacija už 1 km apskaičiuota remiantis vidutiniškai sunaudojant 100 km/8 l kuro, skaičiuojant, kad 1 l kuro kaina 1,00 Eur, š. m. vasario mėn. vidutiniškai kuro kaina siekia 1,60 Eur, todėl įkainį siūloma didinti iki 0,12 Eur už 1 km.

Laukiami rezultatai. Kompensuojant gydytojų važiavimo į darbą ir atgal išlaidas, siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti sveikatos paslaugas, pritraukti bei įdarbinti kituose miestuose gyvenančius gydytojus, taip pat padeda užtikrinti gyventojų teisę į kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Preliminarus savivaldybės biudžeto lėšų poreikis metams  - 24,0 tūkst. Eur.