Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1040 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1040 DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-1040 DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
PR-1040 DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
PR-1040 DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (3 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas.

Sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą:

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Inventorinis Nr.

Vieneto įsigijimo vertė Eur (su PVM)

Vieneto likutinė vertė Eur (su PVM) (2022-03-31)

Bendra likutinė vertė Eur (su PVM)     (2022-03-31)

1.                                  

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

15

IT22-000122/

1-15

1137,40

1137,40

17061,00

Iš viso:

15

     

17061,00

TRUMPALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė Eur (su PVM)

Bendra įsigijimo vertė Eur

(su PVM)

1.

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

67

179,69

12039,23

Iš viso:

67

 

12039,23

bei perduoti šį turtą mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą.

MATERIALAUS TURTO PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos kodas

Įstaigos pavadinimas

Turto pavadinimas

Turto kodas

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

1.                                    

191417047

Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/1

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

2

179,69

359,38

2.                                    

191415562

Šalčininkų r. Baltosios Vokės ,,Šilo" gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/2

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

4

179,69

718,76

  3.

191416479

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/3

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

2

179,69

359,38

  4.

291416850

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/4

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

3

179,69

539,07

  5.

191415943

Šalčininkų "Santarvės" gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/5

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

3

179,69

539,07

  6.

191416664

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/6

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

2

179,69

359,38

  7.

191416511

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto" gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/7

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

2

179,69

359,38

  8.

191415758

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/8

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

16

179,69

2875,04

  9.

191416283

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/9

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

7

179,69

1257,83

  10.

291415410

Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/10

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

4

179,69

718,76

  11.

191416326

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/11

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

2

179,69

359,38

  12.

291417190

Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/12

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

7

179,69

1257,83

  13.

191414318

Pabarės pagrindinė mokykla

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/13

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

1

179,69

179,69

  14.

191651922

Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/14

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

4

179,69

718,76

  15.

191416098

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija

Mobilus vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginys

IT22-000122/15

1

1137,40

1137,40

     

Automatinė vaizdo kamera su mikrofonu

-

8

179,69

1437,52

Iš viso:

82

 

29100,23

  1. Projekto esmė.

Biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra raštu kreipėsi su prašymu sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą bei perduoti šį turtą mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. kovo 17 d. raštą Nr. SD-1111 (1.6 E) „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.