Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1036 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1036 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS
PR-1036 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma:

  1. Perduoti UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 10 metų jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos patikėjimo teise valdomą dujinę katilinę, esančią Plento g. 5, Šalčininkų m. (inventorinis Nr. 10584, pradinė vertė – 42 946,31 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur).
  2. Perduoti UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 10 metų jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią dujinę katilinę, esančią Plento g. 7, Šalčininkų m. (inventorinis Nr. RSA10586_1, pradinė vertė – 37 620,77 Eur, likutinė vertė (2022 m. kovo 31 d.) – 14 690,29 Eur).
  3. Projekto esmė

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir biudžetinė įstaiga Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla kreipėsi su prašymu perduoti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos patikėjimo teise valdomą dujinę katilinę, esančią Plento g. 5, Šalčininkų m. bei Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią dujinę katilinę, esančią Plento g. 7, Šalčininkų m. pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį savivaldybės funkcijai (šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas) įgyvendinti.

 Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos bei UAB ,,Šalčininkų šilumos tinklai“ prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.