Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1037 Dėl leidimo atlikti remonto darbus
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1037 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS
PR-1037 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma:

Leisti atlikti nuomojamų butų, nuosavybės teise priklausančių Šalčininkų rajono savivaldybei, remonto darbus, investuojant privačias lėšas:

  1. L.J. atlikti nuomojamo buto Sodų g. (duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. (buto unikalus Nr.(duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras buto plotas – 36,30 kv. m) (pakeisti langus ir duris, krosnį, apmūryti sienas blokeliais).
  2. V.T. atlikti nuomojamo buto Sodų g. ((duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. (buto unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras buto plotas – 39,02 kv. m) (pakeisti krosnį).
  3. Projekto esmė.

                Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkės L.J. ir V.T. kreipėsi su prašymais leisti atlikti nuomojamų butų remonto darbus, investuojant privačias lėšas.

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-105, bei atsižvelgiant į L.J. ir V.T.  prašymus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                     Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.