Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1035 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1035 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAPILDYMO
PR-1035 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAPILDYMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai ir esmė. Šio sprendimo projekto tikslas yra patvirtintą Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-233 tvarkos aprašą „ Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono gyventojams teikimo“ papildyti nauju punktu, nustatant teisinį pagrindą savivaldybei išmokėti užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikams vienkartinę pašalpą mokinio reikmenims įsigyti iki 2021-2022 mokslo metų pasibaigimo.
  2. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Sprendimui įgyvendinti bus panaudotos savivaldybės 2022 m. biudžeto lėšos.
  3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams). Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos papildymo“ projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės 2022 m. kovo 7 d. rekomendaciją Nr. 15.2 Mr-24 SD-901.