Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1034 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1034 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 8 D.SPRENDIMO NR. T-601 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PR-1034 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 8 D.SPRENDIMO NR. T-601 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
PR-1034 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 8 D.SPRENDIMO NR. T-601 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas

1.Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) 1 priedą „Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių (toliau –Taisyklės) (pakeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“) nuostatas.

  1. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti sprendimo projekte aptarti klausimai?

Remiantis Taisyklėmis, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Taisyklės, todėl, siekiant įgyvendinti pakeistų Taisyklių nuostatas, atsirado būtinybė pakeisti Bendrojo plano 1 priedą „Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“.

3.Kas sprendimo projekte numatyta?

Bendrojo plano 1 priedo „Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“ projektas parengtas, mokyklų mokinių skaičiaus ir klasių komplektavimo prognozės atliktos, remiantis Taisyklių nuostatomis, Taisyklių 1 priede nustatytais klasių, jungtinių klasių, sudarymo kriterijais.

Bendrojo plano 1 priedo „Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“ projekte yra suplanuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pokyčiai, vykdoma stebėsena ir kasmet bus svarstomos atskirų mokyklų III, IV gimnazijos klasės komplektavimo galimybės, kuriose prognozuojamas mokinių skaičius yra mažesnis už Taisyklėse nustatytą minimalų galimą 12 mokinių skaičių.

Bendrojo plano 1 priedas „Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“, kurį Savivaldybės tarybos prašome patvirtinti, kiekvienais metais bus peržiūrimas ir, prireikus, koreguojamas, atsižvelgiant į einamųjų metų mokinių skaičiaus pokyčius kiekvienoje Savivaldybės mokykloje. Dėl kiekvienos mokyklos/skyriaus reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo bus rengiami atskiri sprendimų projektai ir teikiami Savivaldybės tarybai svarstyti, prieš sprendimo parengimą bus atlikta detali kiekvienos mokyklos situacijos ir perspektyvos analizė.

Savivaldybės tarybos prašome pritarti Bendrojo plano 1 priedo „Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metų priemonių planas“, kad Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas atitiktų Taisyklių nuostatas ir būtų sudarytos sąlygos Savivaldybėje plėtoti geros kokybės švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir Savivaldybei pakeliamą kainą.

4.Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Antikorupcinio vertinimo nereikia.