Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1026 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-594 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1026 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-594 „DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
PR-1026 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-594 „DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (PRIEDAS)
Aprašymas

Projekto tikslai ir esmė. Sprendimo projekto tikslas  – pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. T-594 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims  organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – sprendimas). Sprendimu patvirtintas tvarkos aprašas neteko aktualumo pripažinus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. A1-629  netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. A1-444 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.     

  1. 2. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Priėmus sprendimą papildomų savivaldybės biudžeto lėšų nereikės. Socialinių paslaugų įstaigos lėšų poreikius šiai paslaugai teikti suplanavo savo biudžetuose.

            Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas neatliekamas.