Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-03-31 Nr.32
KlausimasPR-1025 Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1025 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
PR-1025 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Aprašymas
 1. Sprendimo projekto tikslas ir esmė. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978, 20, 21 ir 32 punktai nustato, kad socialinių paslaugų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, patvirtinus Savivaldybės biudžetą, kasmet tvirtina socialinės globos ir socialinės priežiūros kainas vienam paslaugos gavėjui per mėnesį ir maksimalų trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų dydį.

Socialinių paslaugų finansavimui lėšos yra skiriamos iš 3 finansavimo šaltinių: Čiužiakampio senelių globos namams – iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui; Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui - iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto; Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centrui - iš  savivaldybės biudžeto bei valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui. Teisės aktų nustatyta tvarka paslaugos gavėjas apmoka už paslaugų teikimą.

Sprendime pateikiama tvirtinti Savivaldybės įstaigų socialinės globos kainas pagal globos rūšis, apskaičiuotas pagal vidutinį paslaugų gavėjų skaičių, planuojamas įstaigų išlaidas 2022 metų biudžete. Didžiausias trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų dydis nustatomas siekiant Savivaldybei apriboti galimybes mokėti už paslaugas, jei Savivaldybės gyventojas pareikštų norą vykti į privačias socialinių paslaugų įstaigas. Šis dydis yra nustatomas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje teikiamas vidutines socialinės globos kainas Lietuvos socialinių paslaugų įstaigose.

 1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Sprendimo projekto įgyvendinimui papildomų lėšų nereikia. Socialinių paslaugų kainos didėja vidutiniškai 10-15 proc., nes padidėjo minimali mėnesinė alga, buvo patvirtinti didesni socialinių paslaugų įstaigoms asignavimai dėl socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento padidinimo, padidėjo ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai, padidėjo vaiko globos išmoka, auga vartojimo prekių kainos, pabrango komunalinių paslaugų teikimas (elektra, dujos, šildymas).
 2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

                      Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas neatliekamas.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija - Už
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už