Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1024 Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1024 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
PR-1024 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas ir esmė.

                      Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamų bendrųjų (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo bei transporto paslaugų teikimo) ir specialiųjų (pagalbos į namus, laikino atokvėpio paslaugos teikiant pagalbą asmens namuose, dienos socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugos organizavimas, teikiant dienos socialinę globą ar trumpalaikę socialinę globą asmens namuose) kainas.

                      Pagalbos į namus paslaugos  kaina – 5,07 Eur/val.

                      Pagalbos į namus valandinis įkainis apskaičiuotas pagal patvirtintus 2022 m. įstaigos biudžeto rodiklius. 2022 m. pagalbos į namus paslaugos planuojama suteikti 116 asmenų. Paslaugas teikia 19 socialinio darbuotojo padėjėjų (11,6 etato). Pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 valandų per savaitę. Pagalbos į namus paslaugos kainą sudaro  bendroji kainos dalis (BKD) ir kintamoji kainos dalis (KKD).

                      Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina – 5,69 Eur/val.

                      Dienos socialinės globos valandinis įkainis apskaičiuotas pagal patvirtintus 2022 m. įstaigos biudžeto rodiklius. 2022 m. dienos socialinės globos paslaugas planuojama suteikti 13 asmenų. Paslaugas teiks 8 socialinio darbuotojo padėjėjų (4 etatai).

                      Laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant dienos socialinę globą asmens namuose  – 5,69 Eur/val.

                      Laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant trumpalaikę socialinę globą asmens namuose – 5,69 Eur/val.

Pagal patvirtintą LR Vyriausybės socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo  metodikos IV skyriaus 26 punktą rekomenduojama, kad socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama pinigais, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos nesiektų daugiau kaip 20 procentų viso socialinių paslaugų centro darbo užmokesčio fondo.

Socialinių paslaugų kainų didėjimą lemia minimalios mėnesinės algos padidinimas, buvo patvirtinti didesni socialinių paslaugų įstaigoms asignavimai dėl socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų darbo užmokesčio padidinimo, auga vartojimo prekių, kuro kainos, didėja mokėstis už komunalines paslaugas.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

                      Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas neatliekamas.