Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1021 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1021 DĖL TIKSLINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
PR-1021 DĖL TIKSLINĖS PAŠALPOS SKYRIMO (1 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai ir esmė.

Sprendimo ,,Dėl tikslinės pašalpos skyrimo“ tikslas – padėti (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini),   gyv. Varėnos g. (duomenys neskelbtini), Kalesninkų k., Kalesninkų sen.,  Šalčininkų r., materialiai.

(duomenys neskelbtini) gyvena socialiniame būste, kurio naudingas plotas yra 21,78 kv. m. Kambarys yra labai šaltas, jame visi trys langai yra supuvę. Jos pragyvenimo šaltinis yra 201 Eur neįgalumo pensija, iš kurios pakeisti langus yra neįmanoma. (duomenys neskelbtini)gyvena viena.

  1. 2. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Reikalinga suma 900,00 Eur yra numatyta  2022 metų savivaldybės biudžeto išlaidų plano 10.5. punkte (Savivaldybės nustatyta tvarka išmokoms mokėti).